บรรยากาศ

ไอลดา เนอสซิ่งโฮม เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ บรรยากาศรายล้อมด้วยธรรมชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ให้ความรู้สึกสงบ ปลอดภัย